ECDL - za digitalnu Crnu Goru

ECDL - za digitalnu Crnu Goru

Dobro došli na veb sajt IPA projekta „Uvođenje ECDL standarda u obrazovni sistem“. Realizaciju projekta omogućila je Evropska Unija, a u cilju razvoja društva znanja u Crnoj Gori.

Specifični cilj projekta je jačanje IKT kapaciteta u državnim i obrazovnim institucijama kroz uvođenje ECDL standarda i osnivanje ovlašćenih ECDL test centara u Ispitnom centru Crne Gore i Upravi za kadrove Crne Gore. Planirano je da ova dva centra nakon realizacije projekta budu nosioci ECDL obuke i sertifikacije u obrazovnom sistemu, odnosno u državnoj upravi Crne Gore.
 
Tokom trajanja projekta 3.500 zaposlenih u obrazovnim institucijama i državnoj upravi će proći proces edukacije i sertifikacije po ECDL standardu.

Projekat je u skladu sa EU standardima, kao i nacionalnim strategijama: Strategija razvoja informacionog društva i Strategija uvođenja ECDL standarda.

Inicijatori i partneri u realizaciji projekta su Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore, a nosioci aktivnosti su ECDL Fondacija i Regionalna ECDL kancelarija. 

Linkovi