Informaciono društvo u Crnoj Gori Razvoj informacionog društva u Crnoj Gori

Informaciono društvo u Crnoj Gori

Razvoj informacionog društva u Crnoj Gori jedan je od osnovnih preduslova za njen ekonomski napredak, kao i za utvrđivanje njene konkurentske pozicije u regionu i šire. Kretanje ka razvijenom društvu znanja, digitalnom društvu, na kojem Crna Gora preduzima smjele i kontinuirane napore, treba da obuhvati što više društvenih činilaca i što veći broj građana, jer je jedan od temelja naprednog informacionog društva upravo njegova inkluzivnost.

Stoga, jedan od ključnih elemenata aktivne društvene politike, koja omogućava razvoj ljudskog potencijala kroz unapređenje znanja i vještina građana putem stručnog usavršavanja, treba da bude i razvoj digitalne pismenosti građana. U tom smislu, sticanje informatičkih znanja i vještina po ECDL standardima u Crnoj Gori treba prepoznati kao aktivan doprinos društvenom napretku uopšte, kroz povećanje efikasnosti, produktivnosti i kreativnosti. Izgradnja digitalne sredine koja je bezbjedna i stabilna, ali i dostupna svima, odnosno digitalne sredine jednakih mogućnosti, obaveza je države i njenih organa.

Takođe, obaveza je građana da svojim naporima pomognu ovaj razvoj, da bi u potpunosti ostvarili svoje pravo na sve benefite koje pruža razvijeno digitalno društvo. Informaciono društvo direktno utiče na ekonomski i društveni razvoj stvaranjem novih i radnih mjesta visoke vrijednosti, povećanjem sposobnosti zaposlenih i produktivnosti uopšte.

Promocija digitalne pismenosti i njene važnosti za Crnu Goru dio je vizije ICT-a kao mehanizma podsticanja nacionalne ekonomije, i kao takva sadržana je u Strategiji razvoja informacionog društva 2012 – 2016, koja, da bi doprinijela razvoju, mora biti oslonac za rad, kako državnih organa, tako i svih drugih relevantnih činilaca društvenog napretka u Crnoj Gori.

Linkovi