ICT u obrazovanju Ministarstvo prosvjete kroz projekat MEIS sprovodi ...

ICT u obrazovanju

Ministarstvo prosvjete kroz projekat MEIS (Montenegrin Education Information System - Informacioni sistem obrazovanja Crne Gore) sprovodi najznačajniji dio upotrebe ICT-a u obrazovanju. MEIS projekat sastoji se od više aktivnosti koje se odvijaju postepeno: opremanje svih obrazovno-vaspitnih ustanova računarskom opremom (preko 5000 računara, pored računara tu je i periferna oprema), uvođenje širokopojasnog interneta, obučavanje školskih ICT koordinatora, obuka nastavnog i Administrativnog osoblja za rad na računaru od strane školskih ICT koordinatora, odabir regionalnih ICT koordinatora i konačno uvođenje MEIS aplikacije.

Pored već spomenutih aktivnosti koje su predviđene MEIS projektom, Odjeljenje za ICT uvelo je i nekoliko servisa za škole:

 

  • Svim školama obezbjeđene su e-mail adrese i ostali servisi koji idu uz Microsoft Live@edu paket. Na isti način, svaki zaposleni u školi može od ICT koordinatora da dobije službenu e-mail adresu sa domenom škole koja takođe ima isti paket servisa kao i školska adresa. E-mail adrese svake škole su prepoznatljive i sve se završavaju sa edu.me. Sve adrese mogu se pronaći na portalu www.skolskiportal.edu.me. Isti servis mogu koristiti i učenici.
  • Kreiran je i portal za nastavnike na adresi www.skolskiportal.edu.me na kojem se objavljuju novosti vezane za sprovođenje ICT politike u školama. Na portalu su objavljene sve e-mail adrese škola i zaposlenih u školama, uputstva za korišćenje MEIS aplikacije, obaveze školskih i regionalnih ICT koordinatora, uputstva za rad ICT koordinatora, korisni linkovi, dokument centar za razmjenu materijala za pripreme časa ili prezentacije itd.
  • Odjeljenje za ICT je u saradnji sa kompanijom Microsoft kreiralo Časopis za nastavnike "Prozor" koji se nalazi na adresi pilprozor.wordpress.com. Časopis objavljuje aktuelna dešavanja u ICT-u koja su vezane za obrazovanje. Takođe, nudi i mnoga pojašnjenja raznih besplatnih alata koji se mogu koristiti u nastavi. Tu se često nađe i poneki dobar primjer iz prakse, primjene ICT-a u nastavi.
  • Odjeljenje za ICT Administrira poddomen edu.me, pa svaka škola ili bilo koja institucija koja se bavi obrazovanjem može dobiti besplatan domen za sajt.
Ministarstvo prosvjete već neko vrijeme posebnu pažnju poklanja bezbjednosti djece na internetu. Sa Ministarstvom za informaciono društvo i kompanijom “Telenor” realizuje se projekat “Osvoji internet, surfuj pametno” koji ima za cilj edukaciju i jačanje vještina crnogorske djece u vezi sa korišćenjem kompjutera i sigurne upotrebe interneta. S druge strane, u saradnji sa kompanijom “Microsoft” radi se instalacija programa “Family Safety” na svim računarima u računarskim učionicama kako bi se filtrirao sadržaj sa interneta kojem mogu pristupiti učenici.

 

Linkovi