Što je ECDL? ECDL (European Computer Driving Licence)

Što je ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) je vendorski nezavisan evropski standard kojim se definišu jedinstveni okviri osnovnih informatičkih znanja i vještina krajnjih korisnika računara. ECDL potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu na poslu i kod kuće.

ECDL obuhvata provjere znanja za sljedeće tematske cjeline (module):
 
 1. Osnove informacionih tehnologija
 2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
 3. Obrada teksta
 4. Tabelarne kalkulacije
 5. Baze podataka
 6. Prezentacije
 7. Informacije i komunikacije
Kome je potreban ECDL sertifikat?
 
Posjedovanje informatičkih znanja i vještina danas se smatra ključnim faktorom za ravnopravno učešće svih građana u poslovnim i društvenim tokovima. ECDL je potreban svima koji žele da efikasnije obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri. Kao takav namijenjen je studentima, rukovodiocima i zaposlenima u privatnom i javnom sektoru.

Kompjuterske vještine takođe obezbjeđ društvenu i ekonomsku inkluziju, što je od suštinskog značaja za funkcionisanje zdravih međuljudskih odnosa. ECDL sertifikacioni programi su koncipirani tako da zadovolje i potrebe svih starosnih grupa.

Tržište rada, uslovljeno jačanjem konkurentnosti zasnovanoj na primjeni savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), od svakog pojedinca zahtijeva:
 
 • poznavanje osnovnih računarskih aplikacija potrebnih za rad
 • sposobnost pronalaženja informacija na Internetu i korišćenje elektronskih medija
 • konstantno IKT usavršavanje i profesionalni razvoj
Za razliku od kompanijskih ili specifičnih IKT obuka, ECDL omogućava samostalni izbor progamskih aplikacija adekvatan potrebama polaznika kao i njihovom prethodno ostvarenom nivou IKT znanja. Ovim se povećavaju radne sposobnosti zaposlenih, njihov pristup informacijama i uslugama, odnosno pomaže u profesionalnom razvoju, čineći ih atraktivnijim za kolege i poslodavce.

Dobri primjeri iz prakse pokazuju da se ECDL standard može koristiti kao efikasan kriterijum za definisanje potrebnih nivoa znanja i vještina za svako radno mjesto koje podrazumijeva korišćenje računara. Usvajanje ECDL-a kao etalona informatičke pismenosti na nivou kompanije, obezbjeđuje i uštedu vremena i resursa prilikom zapošljavanja novih kadrova.

ECDL pomaže građanima da brzo i lako pristupe čitavom nizu informacija i usluga koje pojednostavljuju aktivnosti i štede vrijeme:
 
 • E-trgovina – online kupovina proizvoda i usluga po najpovoljnijim cijenama
 • E-bankarstvo – upravljanje nalozima i plaćanje računa bez čekanja u redovima
 • E-uprava – pribavljanje formulara, potvrda, uvjerenja koje izdaju državne institucije bez obilaska velikog broja šaltera
 • Mogućnost pristupa vijestima, informacijama, sadržajima zabavnog karaktera u skladu sa interesovanjima i potrebama.
Zašto ECDL sertifikacija?

ECDL predstavlja međunarodni standard informatičke pismenosti. Program su kreirali stručnjaci angažovani od strane CEPIS-a - Evropskog savjeta informatičkih asocijacija. Podržan je od strane čelnih evropskih institucija i permanentno se usavršava uz pomoć relevantnih međunarodnih strukovnih tijela. Sa preko 12 miliona kandidata i kancelarijama u 148 zemalja, ECDL je danas referentni i najrasprostranjeniji standard informatičke pismenosti na svijetu.

Sertifikacija po međunarodnim standardima pruža objektivnu provjeru sposobnosti i pokazuje kompetentnost. Zato je ECDL sertifikacioni program:
 
 • vendorski nezavisan
 • zasnovan na primjeni visokih standarda kvaliteta
 • dostupan za različite nivoe IKT znanja
 • usklađen sa potrebama tržišta rada, tehnološkim napretkom i razvojem informacionog društva.

Linkovi